Priser

Herringløse Amba

Reservering af festlokaler

4676 9115

 

 

Lejepriser

 

 

Selskabslokalerne Inkl. kaffestue og køkken:

 

Dagspris, inkl. tilstødende arbejdsdage 3.000,00 kr.

 

Dagspris, kursus (ikke i annonce) 1.500,00 kr.

 

Timepris 400,00 kr.

 

Rengøring pr. udlejning, 5 timer a 125,00 kr. 625,00 kr.

 

Kaffestue, inkl. køkken:

 

Dagspris 1.800,00 kr.

 

Timepris 300,00 kr.

 

Rengøring pr. udlejning, 4 timer a 125,00 kr. 500,00 kr.

 

 

Borde, stole, glas, porcelæn m.m. må ikke anvendes udenfor selskabslokalerne

 

 

Lejepriser Hallen

 

Gymnastiksalen, uden borde, stole og service:

 

Dagspris 2.000,00 kr.

 

Rengøring pr. udlejning á 125,00 kr pr. time 375,00 kr.

 

Lejer hæfter for ødelagt inventar, porcelæn m.v.

 

Borde pr. stk. 50,00 kr.

 

Stole pr. stk. 10,00 kr.

 

Depositum alle aftaler 1.000,00 kr.